За нас

Фирма ЕВРО ОЙЛ ООД е основана и регистрирана на 10 април 2002 г. със седалище гр. Русе и складови бази във Велико Търново, Габрово, Разград, Търговище.

Предмет на дейност е дистрибуция, логистика и продажба на гориво-смазочни материали, специални течности, автокозметика и автоконсумативи.

ЕВРО ОЙЛ ООД е основен дистрибутор за Североизточна и Централна България на продуктите на „Приста ойл“ EАД – лидер в производството и продажбите на гориво-смазочни материали за България. Паралелно с това фирмата е дистрибутор и на други производители и вносители на качествени артикули:

 • масла Castrol, Mobil, Shell, Texaco, Valvoline, LUKOIL, Cyclon, Mabanol;
 • акумулатори MonBat, Bosch, Gigawatt;
 • антифризи и течности VEKO;
 • автоконсуматив VEKO, Osram, Liqui Moly, Daerg;
 • маслени, горивни и въздушни филтри за всички видове леки коли и камиони на американската фирма Baldwin Filters;

Разполагаме със собствена дистрибуторска мрежа, благодарение на която гарантираме навременна доставка и спазването на договорените графици с нашите клиенти. Нашите търговски представители са професионално подготвени да предоставят изчерпателна информация за предлаганите продукти като целта е да са оптимално полезни за клиентите. Компанията предлага комплексни решения за складиране, транспорт и дистрибуция.

Стратегията на ЕВРО ОЙЛ ООД е насочена към внимателно и целенасочено подбиране на доставчици с доказано име на вътрешния, европейския и световен пазар. Така осигуряваме само качествени продукти със съответните сертификати и осъществяваме коректни бизнес-отношения. През години фирмата постоянно увеличава пазарното си присъствие, спечелвайки доверието на големи корпоративни клиенти и търговци.


ЛИЦЕНЗ за събиране, временно съхранение и транспорт на отработени масла и отпадъци

ЕВРО ОЙЛ ООД притежава решение № 10-ДО-614-01 от 03.04.2017 г. от РИОСВ – гр. Русе за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци на територията на цялата страна. Дружеството има разработена програма за дейностите по управление на следните видове отпадъци:

 • приемане на отработени /отпадъчни/ масла от крайния потребител, и от площадките за временно съхранение на масла, които са образувани в резултат на експлоатацията на техниката и оборудването на юридическите лица, код: 13.02.05, 13.02.06, 13.02.08, 13.01.10, 13.01.11, 13.01.13, 13.03.07, 13.03.08, 13.03.10 13.05.06, 13.05.07;
 • негодни за употреба батерии и акумулатори, код: 16.06.01;
 • пластмасови опаковки, код: 15.01.02;
 • абсорбенти, филтърни материали , кърпи за изтриване и предпазни облекла замърсени с опасни вещества, код: 15.02.02;
 • излезли от употреба гуми, код: 16.01.03;
 • маслени филтри, код: 16.01.07;

Дружеството разполага с оборудвани транспортни средства съгласно изискванията на Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.