ЕВРО ОЙЛ ООД притежава решение N10-ДО-290-04 от 09.02. 2012г. от РИОСВ – гр.Русе за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци на територията на цялата страна.

„Консултации, изготвяне на документи по ЗУО, сключване на договор за отпадъци с лицензирана фирма“

тел. 0882 214 400
e-mail: eurooil_ruse@abv.bg