Промоции

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА „ТЕХАСО”, начало - 09.09.2019 г


ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА „ТЕХАСО” от 09.09.2019г. до 31.10.2019 г. или до изчерпване на промоционалните количества.

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА „ПРИСТА”, начало - 15.04.2019 г


ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА „ПРИСТА”, начало - 15.04.2019 г

НОВО! ДОБАВКИ ЗА ГОРИВА И ГОРИВНА СИСТЕМА


НОВО! ДОБАВКИ ЗА ГОРИВА И ГОРИВНА СИСТЕМА

НОВО! ЗИМНАТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ LADY


НОВО! ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ LADY с дамски парфюм

brands

каталог гуми

Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци на територията на цялата страна

 

ЕВРО ОЙЛ ООД притежава решение N10-ДО-290-04 от 09.02. 2012г. от РИОСВ - гр.Русе за извършване на дейности по събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци на територията на цялата страна.

"Консултации, изготвяне на документи по ЗУО, сключване на договор за отпадъци с лицензирана фирма"

тел. 0882 214 400
e-mail: eurooil_ruse@abv.bg