Дистрибуция и логистика

Автосервиз, авточасти и услуги

Лиценз

за изкупуване, временно съхранение
и транспорт на отработени масла
ecology

 

partners

Веко продукти

Субару-Габрово

КИА-Габрово

Начало » Новини » EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „ОПИК 2014-2020”
Новини

EВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „ОПИК 2014-2020”Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 .
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020  и национално съфинансиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност
Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Наименование на проекта:Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Договор: BG16RFOP002-2.073-7564-C01
Бенефициент: „ВЕКО ОЙЛ“ЕООД
Обща сума на допустимите разходи по Проекта: 10 000,00 лева
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева Европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.
Срок на изпълнение: 11.08.2020 г.- 11.11.2020 г.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност
Приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
Наименование на процедура: Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Код на процедура: BG16RFOP002-2.073
Наименование на проекта/информация: :„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “.
Срок на изпълнение: месеци 3
Наименование на проекта/информацията на английски език:
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19
Кратко описание и цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Чрез реализиране на предвидената по проекта Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19безвъзмездна финансова помощ, Бенефициентът ще осигури оперативен капитал необходим за справяне с икономическите последици от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работните места.BALDWIN филтри - Актуална наличност към 01.06.2020

Търговски представител за регион Русе и Разград

"Евро ойл"ООД ВЕЧЕ Е ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ НА АМЕРИКАНСКАТА СВЕТОВНОИЗВЕСТНА МАРКА ЗА ФИЛТРИ BALDWIN