продукти Автоконсумативи » Osram
Osram

Продуктовата гама OSRAM включва следните видове крушки:


H7 STANDARD 12V and 24V PX26
Lamp 64215 UVS H7 70W 24V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 H7 55W 12V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 - 01B 55W 12V PX26d 10xBLIx1
Lamp 64215 LTS H7 70W 24V PX26d 10x10x1
H7 SPECIAL 12V PX26
Lamp 64210 ALL H7 55W 12V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 ALL - 01B 55W 12V PX26d 10xBLIx1
Lamp 64210 CB H7 55W 12V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 CB - 01B 55W 12V PX26d 10xBLIx1
Lamp 64210 SILVERSTAR H7 55W 12V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 SVS - 01B 55W 12V PX 26d 10xBLIx1
Lamp 64210 D H7 55W 12V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 NBR H7 55W 12V PX26d 10x10x1
Lamp 64210 NBR H7 55W 12V PX26d 10xBLIx1
H1 P14.5 12V and 24V
Lamp 64155 UVS H1 70W 24V P14,5s LA 10x10x1
Lamp 64155 LTS UVS H1 70W 24V P14,5s 10x10x1
Lamp 64150 UVS H1 55W 12V P14,5s LA 10x10x1
Lamp 64150 - 01B UVS 55W 12V P14,5s 10xBLIx1
Lamp 64150 SUP UVS H1 55W12VP14,5s 10x10x1
Lamp 64150 - 01B SUP UVS 55W 12V P14,5s 20xBLIx1
Lamp 64150 ALS H1 55W 12V P14,5s LA 10x10x1
Lamp 64150 ALS 01B 55W 12V 20x1 BLIx1
Lamp 64150 CB H1 55W12V P14,5s 10x10x1
Lamp 64150 CB - 01B UVS 55W 12V P14,5S 10xBLIx1
Lamp 64150 SILVERSTAR H1 55W 12V P14,5s 10x10x1
Lamp 64150 - 01B SVS UVS 55W 12V P14,5s BLIx1
Lamp 64150 D H1 55W 12V P14,5s 10x10x1
Lamp 64150 NBR UVS H1 55W 12V P14,5s 10x10x1
Lamp 64150 NBR UVS H1 55W 12V P14,5s BLIx1
H2, H3 PK22 12 and 24V
Lamp 64156 UVS H3 70W 24V PK22s 10x10x1
Lamp 64156 LTS UVS H3 70W 24V PK22s 10x10x1
Lamp 64173 UVS H2 55W 12V X511 10x10x1
Lamp 64175 UVS H2 55W 24V X511 10X10X1
Lamp 64151 UVS H3 55W 12V PK22s 10x10x1
Lamp 64151 - 01B UVS 55W 12V PK22s 10xBLI1
Lamp 64151 SUP UVS H3 55W 12V PK22s 10x10x1
Lamp 64151 ALS H3 55W 12V PK22s 10x10x1
Lamp 64151 ALS - 01B 55W 12V PK22s 20xBLIx1
Lamp 64151 NBR UVS H3 55W 12V PK22s 10x10x1
Lamp 64151 CB H3 55W 12V PK22s 10x10x1
Lamp 64151 CB H3 55W 12V PK22s 10xBLIx1
H4 STANDARD 12V P43
Lamp 64193 H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 - 01B 60 55W 12V P43t 10xBLIx1
H4 SPECIAL P43 12V and 24V
Lamp 64185 HS1 35 35W 12V PX43t 10x10x1
Lamp 64193 ALS H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 ALS - 01B 60 55W 12V P43t 10xBLIx1
Lamp 64193 SUP H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 SUP - 01B 60 55W 12V P43t 10XBLIx1
Lamp 64193 CB H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 CB - 01B 60 55W 12V P43t 10xBLIx1
Lamp 64193 SILVERSTAR H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 SVS - 01B 60 55W 12V P43t 10xBLIx1
Lamp 64193 D H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 NBR H4 60 55W 12V P43t 10x10x1
Lamp 64193 NBR H4 60 55W 12V P43t 10xBLIx1
Lamp 64196 H4 75 70W 24V P43t 10x10x1
Lamp 64196 LTS H4 75 70W 24V P43t 10x10x2
HB3, HB4, H10 P20, P22
Lamp 9005 HB3 60W 12V P20d 10X10X1
Lamp 9005 CB HB3 60W 12V P20d 10x10x1
Lamp 9006 HB4 51W 12V P22d 10X10X1
Lamp 9006 CB HB4 51W 12V P22d 10x10x1
Lamp 9145 H10 42W 12V PY20d 10X10X1
H8, H9, H11 PGJ19
Lamp 64211 H11 55W 12V PGJ19-2 10x10x1
Lamp 64211 SUP H11 55W 12V PGJ19-2 10x10x1
Lamp 64212 H8 35W 12V PGJ19-1 10x10x1
Lamp 64213 H9 65W 12V PGJ19-5 10x10x1
HB1 P29
Lamp 9004 HB1 65 45W 12V P29t 20X10X1
HB5 P29
Lamp 9007 HB5 65 55W 12V PX29t 20x10x1
BILUX P45
Lamp 7951 R2 45 40W 12V P45t 10X10X1
Lamp 7952 R2 55 50W 24V P45t 10x10x1
Lamp 64183 R2 45 40W 12V P45t 10x10x1
Lamp 64183 - 01B 45 40W 12V P45t 10xBLIx1
MOTORCYCLE BA20
Lamp 7326 S1 25 25W 12V BA20d 5xFS11
Lamp 7327 S2 35 35W 12V BA20d 10x10x1
LP-ASSORTMENTS
ALB 509961 12V MF/T5/T10 ALB 3X1
ALB 509962 24V MF/T5/T10 ALB 3X1
Spare lamp kit CLK 5 H1 10X1
Spare lamp kit CLK H4 EU UNIVERSALBOX 12V 10X1/new4050300873398/
Spare lamp kit CLK H7 EU UNIVERSALBOX 12V 10X1/new 4050300876375/
Spare lamp kit CLK H7/H1 EU UNIVERSALBOX 12V 10X1
Spare lamp kit CLK H4 24 24V 5X1
XENARC
D1S
Lamp 66142 UVS D1S 35W 12V PK32d 10X1
D1R
Lamp 66152 UVS D1R 35W PK32d-3 10X1
D2S
Lamp 66040 UVS D2S 35W P32d-2 10X1
Lamp 66240 UVS D2S 35W P32d-2 10X2
Lamp 66240 CB UVS D2SCB 35W P32d-2 10X3
D2R
Lamp 66050 UVS D2R 35W P32d-3 10X1
Lamp 66250 UVS D2R 35W P32d-3 10X2
Lamp 66250 CB UVS D2RCB 35W P32d-3 10X3
AUXILIARY LAMPS
T5 WEDGE BASE W2x4.6
Lamp 2342 24-30V 30mA W2x4,6d
Lamp 2721 1.2W 12V W2X4,6d 5xFS10
Lamp 2722 2W 12V W2x4,6d 5xFS10
Lamp 2723 W 2.3W 12V W2X4,6d 5xFS10LF
Lamp 2741 1.2W 24V W2x4,6d 5xFS10 /4050300524900old/
T10 W2.1x9.5
Lamp 2820 2W 12V W2,1X9,5d 5xFS10
Lamp 2821 W3W 3W 12V W2,1X9,5d 5xFS10
Lamp 2821 - 02B 3W 12V W2,1X9,5d BLIx2
Lamp 2825 W5W 5W 12V W2,1X9,5d 5xFS10
Lamp 2825 - 02B 5W 12V W2,1X9,5d BLIx2
Lamp 2825 CB W5W 5W 12V W2,1X9,5d 5xFS10
Lamp 2827 ORANGE 5W WY5W 12V W2,1X9,5d 5XFS10
Lamp 2840 2W 24V W2,1X9,5d 20X10 WP/4050300170251old/
Lamp 2841 W3W 3W 24V W2,1X9,5d 5xFS10
Lamp 2845 W5W 5W 24V W2,1X9,5d 5xFS10
Lamp 2886X 6W 12V W2,1X9,5d
T5MF
Lamp 2721 MF 1.2W 12V B8,5d 5xFS10
Lamp 2721 MFX 1.2W 12V BX8,5d 8X500
Lamp 2721 MF8 1.2W WP 12V B8,3d 5xFS10
Lamp 2721 MFHZ 1.2W 12V SCHP 2400
Lamp 2722 MF 2W 12V B8,5d 5xFS10
Lamp 2722 MFX 2W 12V 8X500LF
Lamp 2722 MF8 2W 12V B8,3d 5xFS10
Lamp 2741 MF 1.2W 24V B8,5d 5xFS10
Lamp 2741 MF8 1.2W 24V B8,3d 5xFS10 /4050300170787old/
Lamp 2752 MF 1.5W 12V B8,5d 5xFS10LF
Lamp 2752 MFX 1.5W 12V BX8,5d 5XFS10LF
T5MF6
Lamp 2351 MFX6 1.2W 12V BX8,4d 5xFS10
Lamp 2352 MFX6 2W 12V BX8,4d 5xFS10
Lamp 2431 MFX6 1.3W 12V BX8,4d KLT 5000
Lamp 2452 MFX6 1.5W 12V BX8,4d 5xFS10
Lamp 2473 MFX6 1.1W 12V BX8,4d 5xFS10
BA7, BA9
Lamp 3796 2W 12V BA9s 5xFS10
Lamp 3797 2W 24V BA9s 20x10x1
Lamp 3799 1.2W 6V BA7s 20x10x1
Lamp 3860 5W 12V BA9s 5xFS10
Lamp 3893 T4W 4W 12V BA9s 5xFS10
Lamp 3893 - 02B 4W 12V BA9s 20x BLIx2
Lamp 3893 CB T4W 4W 12V BA9s 5xFS10
Lamp 3930 T4W 4W 24V BA9s 5xFS10
Lamp 3930 LTS T4W 4W 24V BA9s 5xFS11
WB16
Lamp 921 W16W 16W 12V W2,1x9,5d 5xFS10LF
GLOBE BA15
Lamp 5007 R5W 5W 12V BA15s 4X5XFS10 LF
Lamp 5007 - 02B 5W 12V BA15S BLIx2
Lamp 5008 R10W 10W 12V BA15s 5xFS10
Lamp 5008 - 02B 10W 12V BA15S BLIx2
Lamp 5627 R5W 5W 24V BA15s
Lamp 5637 R10W 10W 24V BA15s 5xFS10 /4050300525181old/
Lamp 5637 LTS R10W 10W 24V BA15s 5xFS11
FESTOON SV7-8, SV8.5-8
Lamp 5007 R5W 5W 12V BA15s 4X5XFS10 LF
Lamp 5007 - 02B 5W 12V BA15S BLIx2
Lamp 5008 R10W 10W 12V BA15s 5xFS10
Lamp 5008 - 02B 10W 12V BA15S BLIx2
Lamp 5627 R5W 5W 24V BA15s
Lamp 5637 R10W 10W 24V BA15s 5xFS10 /4050300525181old/
Lamp 5637 LTS R10W 10W 24V BA15s 5xFS11
FESTOON SV7-8, SV8.5-8
Lamp 6411 10W 12V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6411 - 02B 10W 12V SV8.5-8 20xBLIx2
Lamp 6413 5W 12V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6418 C5W 5W 12V SV8,5-8 /4050300838397old/
Lamp 6418 - 02B 5W 12V SV8.5-8 10xBLIx2
Lamp 6423 C5W 5W 24V SV8,5-8 /4050300525204old/
Lamp 6424 5W 24V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6428 3W 12V SV7-8 5xFS10 LF
Lamp 6429 10W 24V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6430 3W 24V SV7-8 5xFS10
Lamp 6438 10W 12V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6453 15W 24V SV8.5-8 5x10x1
Lamp 6461 10W 12V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6475 18W 12V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6476 C21W 21W 12V SV8,5-8 5xFS10
Lamp 6480 18W 24V SV8.5-8 5x10x1
Lamp 6486 X 6W 12V SV8,5-8 5xFS10 /4050300833729old/
STOP 1FILL BA15 CLEAR
Lamp 7506 P21W 21W 12V BA15s 5xFS10
Lamp 7506 - 02В 21W 12V BA15s 20X2 10xBLIx2
Lamp 7511 P21W 21W 24V BA15s 5XFS10LF
Lamp 7511 LTS P21W 21W 24V BA15s 5XFS10LF
Lamp 7533 15W 12V BA15s 20X10
Lamp 9507 PY21W 21W 24V BAU15s
STOP 1FILL BA15 COLOR
Lamp 7507 PY21W 21W 12V BAU15s 5xFS10
Lamp 7507 - 02В 21W 12V BAU15s 10xBLIx2
Lamp 7507 LDA DIADEM 21W 12V BAU15s DUOPET
Lamp 7507 LDA - 02B 21W 12V BAU15s 10xBLIx2
Lamp 7510 LTS PY21W 21W 24V BAU15s
STOP 2FILL BA15 CLEAR
Lamp 7225 P21 4W 12V BAZ15d
Lamp 7225 - 02B 21 4W 12V BAZ15d 10xBLIx2
Lamp 7528 P21 5W 21/5W 12V BAY15d 5xFS10
Lamp 7528 - 02В 21 5W 12V BAY15d 10xBLIx2
Lamp 7537 P21 5W 21/5W 24V BAY15d 4X5XFS10
1D WEDGE
Lamp 7505 W21W 12V W3X16d 5xFS10
2D WEDGE
Lamp 3157 P27 7W 12V W2,5x16q 5xFS10
Lamp 7515 P21 5W 12V W3X16q 5xFS10
MISC., HALOGEN, AIRCRAFT
Lamp 2825 HCB W5W 5W 12V W2,1x9,5d 5xFS10
Lamp 64111 5W 12V BA9s 5xFS10
Lamp 64113 10W 12V BA9s 5xFS10
Lamp 64124 MF 5W 12V B10d 5xFS10
Lamp 64132 H6W 12V BAX9s 5xFS10
Lamp 64132 CB H6W 12V BAX9s 5xFS10
Lamp 64136 H21W 12V BAY9s 5xFS10
Lamp 64138 H21W 24V BAY9s 5xFS10


Подробна информация за предлаганите продукти от Osram можете да видите тук: OSRAM КАТАЛОГ